ADVERTISEMENT

Kişisel Gelişim

Karakalem Çiziminde Temel Orantılar

Başın tepeden çeneye kadar olan kısmının vücudun tamamının yedide birine denk geldiği genel olarak kabul ediliyor.Klasik oran geleneksel olarak boyun...

İnsan IQ su Yükseltilebilir mi?

Iq bireyin beyin kavrama yeteneğini belirleyebilmek için birçok testlerle ölçülebilmektedir. Kişinin ıq gelişimi; yapılan ıq testinden çıkan zeka yaşının bedensel...

Ruh Hastalığı

Ruh hastası olan insanlar ile normal insanları birbirinden ayıran kesin bir sınır saptamak mümkün değildir. Ruh hastalığı­na tutulan bir insanın...

Algılarınız Sizi Aldatabilir

Canlı ve yaşayan bir varlık olan insan, çevresinde o!up biten­leri görmek, sesleri işitmek, tatları tatmak, kokularını duymak-almak, sertlik ya da...

Beyinin Görevleri

Beyin en önemli psikolojik olayların merkezidir. Us ve irade güçlerinin orada şekillenmesi gibi görevleri yanında, görme, işit­me, yazma, konuşma, ezberleme...

Ruhsal Çöküntü (Depresyon)

Eski Yunanda yani Hipokrates zamanında melankoli olarak olarak da adlandırılan ve temeli "Kara Safra" ya dayandırılan bir ruhsal hastalık olarak...

Biliçaltı – Bilinçdışı

Bilinçaltı; Bir bireyin iradesi dışında yani kendisi farkına varmadan kendisini çok yakından ilgilendiren zihinsel etkinliklerin tümü.Bu kavramında bilimsel öncülüğünü yapan...

Problem Çözme Teknikleri

Daha yaygın ve daha yerleşik anlamıyla belirtmek gerekirse bu işleve sorun çözümü demek de mümkündür. Gerek bireysel gereke toplumsanl anlamda...

Page 1 of 6 1 2 6
ADVERTISEMENT

Recommended